ΠΑΝΗΓΎΡΙ ΑΙ ΣΥΜΙΟΥ (Μεσολόγγι) -  V r e t t a k o s   a l e x a n d r o s